Members

The following is the list of current Members of the Chapter:

 • Anzabi Zadeh, Sadjad
 • An, Bang
 • Arampath, Umesh
 • Bakach, Lurii
 • Chen, Xinwei
 • Cho, Yoon Jo
 • Ding, Yichen
 • Eghbal Akhlaghi, Vahid
 • Huang, Chengyue
 • Huang, Yankun
 • Kratochvil, Michael
 • Kwon, Da Hye
 • Liu, Xiexin
 • Ma, Runchao
 • Namdar, Jafar
 • Park, Kyungchan
 • Powell, Sarah
 • Ragodos, Ronilo
 • Rahmani Moghaddam, Maryam
 • Ramaraju, Naveenkumar
 • Randall, Natalie
 • Reed, Sara
 • Rios Rodriguez, John Jairo
 • Roshdibenam, Venous
 • Safaei, Nima
 • Tong, Ling
 • Truong, Philip
 • Wang, Shenghao
 • Wang, Xiangyu
 • Wolford, Jeffrey
 • Yoon, Junho

Some of our former members were: